# هیتمن

رمزهای بازی Hitman

عملکرد IOISLOحرکت آهستهIOIERبمب IOIHITLEIFبه حالت اول برگرداندن سلامتی IOIHITALIحالت Box IOIGRV جاذبه‌ی زمین! IOINGUNحالت Nail Gun IOIPOWERحالت قدرت Mega IOIRULEZحالت نسوزکننده در صورتی که هنوز رمزها برایتان کار نکردند، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید