10 کلید موفقیت

1-دانستن فرق بدهی و دارلیی

2-مکتوبو مشخص کردن اهداف

3-کار سخت موفقیت بیشتر

4داشتن رواهای بزرگ

5-تمرکز ذهنی

6-باور داشتن موفقیت

6-اصول زمین خوردن را بیاموزید

7-صادق باشید

8-دانستن کافی نیست باید عمل کرد

9-غیر ممکن غیر ممکن است

10-اهمیت ذهن را در موفقیت بدانید

/ 0 نظر / 12 بازدید