راهنمای جست وجو

اهنمای جست وجو

درباره اساس گوگل بدانید

جستجوى اساسى

براى وارد کردن یک پرس و جو در گوگل، فقط کافیست تا کلمات تشریحى خود را ورودى گوگل وارد کرده و بعد کلید 'enter' را بزنید (یا برروى دکمه Search -- جستجو کلیک کنید).

گوگل از پیچیده ترین تکنیکهاى هماهنگى-متون براى پیدا کردن صفحاتى که مربوط به جستوى سما هستند استفاده میکند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزیه و تحلیل میکند، گوگل به صفحاتى که به آن صفحه نیز لینک هستند نگاه میکند تا ببیند که شاید آن صفحات هم درخور با جستوى شما باشند. گوگل همچنین صفحاتى که را که موضوعى ارتباطى با موضوع جستجوى شما دارند را براى شما ترجیح میدهد.


خودکار "و" پرس و جوها

گوگل فقط صفحاتى را بر میگردند که این صفحات شامل تمام موضوعات جستجوى شما میباشد. در آنجا لازم نیست که از "and" بین موضوعات خود استفاده کنید. براى محدود کردن نتایج، بهتر است تا موضوعات خود را دقیقتر و بیشتر بنویسید.


Stop Words

گوگل کلمات و کاراکترهاى متعارف را نادیده میگیرد. گوگل همچنین کلماتى مانند "http" and ".com," را به طور خودکار در نظر نمیگیرد.، چون این کلمات کلمات متعارفى هستند که به ندرت نتایج را محدود میکنند و فقط باعث کندى سرعت میشوند.

از "+" براى قطع کلمات در جستجوى خود استفاده کنید. مطمین شوید که فاصله اى (space) را قبل از "+" بگذارید. [شما همچنین میتوانید علامت "+" را در غبارات جستجوى خود استفاده کنید.]


موضوعات جستجوى خود را در زمینه ببینید

هر نتیجه جستجوى گوگل محتوى یک یا چند صفحه وب منتخب است، که نشاندهنده آنست که چطور موضوعات شما در زمینه استفاده شده اند.


بند آوردن

براى فراهم سازى نتایج دقیق، گوگل از بند آوردن یا "wildcard" براى حمایت از جستجوهاى خود استفاده نمیکند. براى مثال اگر شما "googl" را جستجو کنید نتایج ارایه شونده شامل "googler" یا "googlin" نمیشوند.


تلفظ یا بزرگ نویسى اهمیت دارد؟

جستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن (case sensitive)آنها نیست. تمامى کلمات بعد از ورود به حروف کوچک تبدیل میشوند. براى مثال اگر وارد کنید "GOOGLE" یا "GoOgLe" به عنوان "google" شناخته میشود.

جستجو در حالت استاندارد (default) گوگل حساس به نوع تلفظ یا علامتهاى تفکیکى نیست. اگر مثلا شما [Muenchen] و [München] را جستجو کنید، به شما یک نتیجه ارایه میشود. اگر شما میخواهید بین دو حالت و کلمه تبعیض قایل شوید، از علامت + در قبل موضوع استفاده کنید مانند [+Muenchen] در مقابل با [+München].

. جستجو پیشرفته

شما را به صفحه اى که شما را به محدود کردن جستجو قادر میسازد لینک میکند.


B. مشخصات و مزیتها (Preferences)

لینکها به صفحه اى که شما را قادر میسازد تا مشخصات و مزیتهاى جستجو (preferences) را مرتب کنید، شامل تعداد نمایش نتایج در هر صفحه، زبان اینترفیس، و استفاده از فیلتر جستجو مطمئن است.


Language Tools.C

Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and translation of results


D. راهنمائی هاى جستجو

شما را به اطلاعاتى که به شما کمک میکند تا جستجوى خود را مثمر تر سازید لینک میکند. این موضوع به شما میگوید که گوگل چه تفاوتها و خصوصیاتى نسبت به ماشینهاى جستجوگر دیگرى دارد.


E. زﻣﻳﻨﻪ جستجو

براى وارد کردن پرس و جویى در گوگل، کافیست تا کلمات کلیدى تشریحى خود را تایپ کرده، سپس بر روى کلید جستجو کلید کرده یا کلید enter را بزنید.


F. دکمه جستجوى گوگل

کلیک بر روى این کلید به این منظور است که جستجوى دیگرى را انجام میدهید. همچنین شما میتوانید تا پرس و جوى دیگرى را با زدن کلید enter تایید کنید.


Tabs .G

Click the tab for the kind of search you want to conduct. Choose from a full web search, images only, Google Groups (Usenet discussion archive) or the Google Directory (the web organized into browsable categories)


H. مانع آمارى

این خط جستجوى شما را توصیف میکند و همچنین تعداد نتایج برگردانده را نشان میدهد.


I. دسته بندیها

اگر اصطلاحات جستجوى شما همچنین در دایرکتورى وب به چشم میخورند، این دسته بندیهاى پیشنهاد شده ممکن است که به شما در پیدا کردن اطلاعات بیشتر در رابطه با پرس و جوى خود کمک کند. بر روى آنها کلیک کنید تا لینکهاى دیگرى را پیدا کنید.


J. عنوان صفحه

اولین خطى که به عنوان نتیجه نشان داده میشود، عنوان صفحه پیدا شده است. بعضى وقتها بجاى عنوان، URL (آدرس) نشان داده میشود، که این به معنى است که صفحه پیدا شده عنوانى ندارد، یا گوگل تمام محتویات صفحه را به طور کامل فهرست نکرده است.


K. متن زیر عنوان

این متن منتخبى از صفحه نتیجه برگردانده شده از موضوع پرس و جو شما است. این موضوعات برگزیده شده و انتخاب شده به شما این امکان را میدهد تا زمینه اى از موضوعات که در صفحه هستند قبل از اینکه برروى آن کلیک کنید ببینید.


L. توضیحات

اگر پرس و جوى جستجو شما در دایرکتورى وب فهرست شده بود، توضیحات مولف نیز نشان داده میشود.


M. دسته بندى

اگر سایتى توسط پرس و جو جستجو ى شما که در دایرکتوى وب فهرست شده بود پیدا شد، دسته بندى آن نیز در زیر آن مشخص میشود.


URL .N نتیجه

این آدرس نتیجه یافته شده می باَشد.


O. اندازه

این شماره انداز بخش متن صفحه پیدا شده است. این براى سایتهایی که هنوز ضمیمه نشده اند موجود نمیباشد.


P. ذﺨﻴﺭ شده

کلیک برروى لینک cache شده شما را قادر میسازد تا محتویات صفحه را به عنوان وقتى که ما آنرا ضمیمه کرده ایم ببینید. اگر به هر دلیلى، لینک نتیجه اصلى شما را به صفحه کنونى نبرد، شما میتوانید آن صفحه را از cache ما بازیافت کنید تا اطلاعاتى که میخواهید را بیبابید. در نسخه cache شده، موضوع جستجوى شما برجسته است.


Q. صفحات مشابه

وقتى شما لینک صفحات مشابه را کلیک میکنید، گوگل به طور خودکار صفحات مشابهى را که در اینترنت موجودند و عمل جستجوى آنها همین نتیجه را بدست میاورند را کشف میکند.


R. نتیجه برجسته

وقتى که گوگل چند نتیجه را از یک وب سایت پیدا میکند، بیشترین نتیجه اى که در اول قرار میگیرد مناسبترین نتیجه نسبت به موضوع شما است.


More Results.S

If there are more than two results from the same site, the remaining results can be accessed by clicking on "More results from..." link

تصحیح جستجویتان


راهنمائى های کلى

از زمانى که گوگل فقط صفحات وبى را که حاوى تمام کلمات موضوع شماست را برمیگردند، تصحیح یا محدود کردن جستجو شما خیلى ساده است، چرا که شما کافیست تا کلمات بیشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه کنید. با اضافه کردن کلمات بیشتر، نتیجه شما شامل زیر مجموعه صحیحتر و دقیقتر خواهد بود.


منع کردن واژه ها

شما میتوانید تا کلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علامت منفى ("-") در جلوى آن محروم کنید. (مطمین شوید که یک فاصله قبل از علامت منفى بدهید.)


جسجوهاى عبارتى

در گوگل میتوانید تا با اضافه کردن علامت نقل قول، عبارتها / اصطلاحات را نیز جستجو کنید. کلمان میبایست داخل علامت نقل قول دوبل ("مانند این!") باشند (مگر اینکه کلمات ویژه یا ترکیبى باشند که "+" لازم داشته باشند ).
قطعا کاراکترها در این حالت به عنوان عبارات استفاده میشوند. گوگل در این حالت نقطه ها، مساویها، اسلشها و ... را به عنوان کاراکترهاى متصل عبارات تشخیص میدهد.


محدود به Domain

بعضى از کلمات به همراه یک دونقطه برای گوگل معناى بخصوصى را دارند. یکى از این کلمات عملگر site: است. این کلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث میشود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد.


با دسته بندی جستجو کن

فهرست راهنمای گوگل (در directory.google.com ) راه آسانی را برای جستجو فراهم می کند. برای مثال اگر شما دارﻴﺪ برای «سمند» جستجو می ﮐﻨﻴﺪ، شما می تواﻨﻴﺪ با جستجو در دسته ادﺑﻴﺎﺖ> شاهنامه، فقط صفحه های مربوط به «سمند» را پیدا ﮐﻨﻴﺪ و صفحه های مربوط به خودرو سمند و یا هر معنی دﻴﮕﺭ سمند را نشان نمی دهد.

پژوهش در دسته مورد علاقه، به شما اجازه می دهد که نتیجه پژوهش را به صفحه های مناسب خود محدود ﮐﻨﻴﺪ.


جستجو پیشرفته

گاهی وقتها شما می تواﻧﻴﺪ با اضافه کردن واژه های بیشتر به واژه مورد پژوهش، نتیجه جستجو را محدودتر ﮐﻨﻴﺪ تا آن ﭼﻴﺰی را که می خواستید ﺑﮕﻴﺭید. ولی گوگل ترفندهای مختلفی را برای جستجو دارد که به شما اجازه می دهد:

پژوهش را به صفحه های سایت داده شده ای محدود کن.
صفحه هائی که از سایت مشخصی هستند را منع کن.
جستجو را به صفحه هائی که در زبان مشخصی هستند محدود کن
همه صفحه هائی که به صفحه وب داده شده وصل هستند را پیدا کن
صفحه های وبی که به صفحه وب داده شده مربوط هستند را پیدا کن

صفحه جستجو ‌پیشرفته گوگل، اعمال کردن خواص متعدد را به پژوهشتان را آسانتر می کند.

جستجوی تصاویر

جستجوی تصویر در Google با داشتن بیش از 250 میلیون تصویر قابل مشاهده در فهرست خود، جامعترین مجموعه در کل وب می باشد.برای استفاده از جستجوی تصویر به صفحه جستجوی پیشرفته و یا http://www.google.com/imghp?hl=fa بروید و عبارتی را در جعبه جستجوی تصویر وارد کنید و سپس دکمه جستجو را انتخاب کنید.در صفحه نتایج تصویر کوچک شده را انتخاب کنید تا روایت بزرگتری از تصویر و همچنین صفحه ای که تصویر در آن قرار دارد را مشاهده کنید. (یادداشت:برای دسترسی زبان انتخابی شما باید در صفحه قابلیتها انگلیسی انتخاب شده باشد.)

تصاویری که توسط سرویس Google Image Search مشاهده می کنید ممکن است که کپی رایت داشته باشند.هرچند که شما می توانید آنها را از طریق سرویس ما بیابید و یا مشاهده کنید، ما به شما هیچ حقی نمی توانیم بدهیم جز حق مشاهده آنها از طریق وب.از اینرو اگر مایل به استفاده از هر یک از تصاویری هستید که به وسیله سرویس ما پیدا کرده اید ما به شما پیشنهاد می کنیم که با صاحب آن سایت برای اجازه استفاده از تصویر تماس بگیرید.

اخطار:نتایجی که با این قابلیت مشاهده می کنید ممکن است شامل مطالب مربوط به بزرگسالان باشد.Google فاکتورهای خاصی را در نظر می گیرد برای اینکه مطمئن شود که آیا این تصویر به مورد جستجوی شما مربوط است یا خیر. از آنرو که این روشها کاملا بی اشتباه نیستند ممکن است در بین تصاویری که می بینید تصاویر نا مناسبی هم قرار گرفته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این قابلیت لطفا FAQ جستجوی تصویر را بخوانید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترجمه صفحه

Google سد زبان را با قابلیت ترجه جدیدی (بتا) شکسته است. با استفاده از قابلیت ترجمه با ماشین ،Google حالا به انگلیسی زبانان قابلیت استفاده از بسیاری از صفحات غیر انگلیسی را می دهد.
اگر جستجوی شما نتایج غیر انگلیسی داشته باشد یک لینک به صفحه ترجمه شده انگلیسی آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
اگر می خواهید چکیده و عنوان اسناد یافته شده برای جست وجوی شمابه انگلیسی ترجمه شوند، گزینه ی ترجمه درصفحه ی تنظیمهارا فعال کنید. با این کار گوگل به صورت خودکار چکیده وعنوان سندهای یافته شده را به انگلیسی ترجمه خواهد کرد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد این قابلیت لطفا FAQ ترجمه را بخوانید.

--------------------------------------------------------------------------------

فایلهای PDF را پیدا کن.

فهرست سندهایی که گوگل برای پرسش شما می یابد، اکنون فایلهای PDF.را نیز دربرمی گیرد. نوشتار این فایلها به هر زبان و خطی که باشد، بدون وابستگی به سیستم عامل، مرورگر و فونت، به صورت کامل در نرم افزار ادوبی آکروبات نمایش داده می شود. گرچه اینگونه فایلها به اندازه ی سندهای HTML رایج نیستند، اغلب اطلاعات ارزشمندی رادربردارند که در دیگر سندها یافت نمی شود.
برای این که مشخص شود کدام یافته به صورت یک فایل PDF. عرضه شده است، واژه [PDF] به رنگ آبی روبروی عنوان سند درج می شود.به این ترتیب خواهید دانست که برای نمایش این سند، نرم افزار Adobe Acrobat Reader اجرا می شود. روی پیوند عنوان سند کلیک کنید تا به فایل PDF. دست یابید. (اگر نرم افزار آکروبات در رایانه ی شما نصب نباشد، به صورت خودکار به سایت دریافت رایگان این نرم افزار هدایت خواهید شد)
در مورد فایلهای PDF. پیوند آشنای"Cached" جای خود را به "نسخه ی متنی" می دهد. نسخه ی متنی رونوشتی از سند پی دی اف است که همه ی اطلاعات صفحه آرایی آن حذف شده است.
اگر نمی خواهید سندهای PDF. در فهرست یافته های پرسش شما ارایه شوند، کافیست دستور filetype:pdf- را در کنار پرسش خود درون پنجره ی جست وجو درج فرمایید.

--------------------------------------------------------------------------------

پیوندهای ازپیش ذخیره شده

گوگل از هر صفحه یک عکس ذخیره میکند تا براى زمانى که صفحه اصلى اگر موجود نبود نسخه پشتیبان داشته باشد. اگر شما برروى لینک Cached کلیکى کنید، صفحه اى را خواهید دید که ما آنرا ضمیمه کرده ایم.
وقتى که صفحه cach شده نشان داده میشود، این صفحه داراى یک هدر در بالاى خود است که در آن قسمت نسخه cach شده را یادآور میکند. جاهایى که برجسته شده اند با عث میشوند تا شما قسمت مورد نظر خود را راحت تر پیدا کنید.
لینک "ذﺨﻴﺭه شده" براى سایتهایى که ضمیمه نشده اند موجود نخواهد بود، و همینطور این لینک براى مالکینى که این لینک را نخواهند نیز موجود نخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

صفحات مشابه

وقتى شما برروى Similar Pages براى دیدن نتیجه یک جستجو کلیک کنید، گوگل به صورت خودکار صفحات مربوط را براى رسیدن به نتیجه اکتشاف میکند.
لینک "صفحات مشابه" استفاده هاى زیادى دارد. تگر شما محتوى سایت خاصى را در نظر دارید، ولى میخواهید که آن بیشتر خواسته هاى شما را براورده کند، این لینک میتواند سایتهاى مشابه به نسبت موضوع شما را نیز ارایه کند.
گوگل صفحات متعددى را براى میلیونها صفحات وب پیدا میکند. البته چیزى که مهم است اینست که صفحه اى که با موضوع شما درخور باشد پیدا شود. براى مثال، گوگل ممکن است قادر به پیدا کردن صفحات مربوط به home page شخصى شما نباشد، اگر این صفحات حاوى اطلاعات مربوط به صفحه اصلى نباشند.

--------------------------------------------------------------------------------

کشف کنید که چه کسانى به شما لینک هستند

بعضى کلمات، وقتى با یک دونقطه دنبال شوند، یک معناى ویژه اى را براى گوگل خواهند داشت. یکى از ىشترین کلمات براى گوگل عملگر :link است. پرسش link: به شما مقصد URL را نشان میدهد. براى مثال، link:www.google.com به شما تمام صفحاتى را که به گوگل لینک هستند را نشان میدهد. شما در مقابل این عملگر فقط میتوانید آدرس اینترنتى بنویسید نه موضوع جستجوى خود را.

--------------------------------------------------------------------------------

منحصر کردن به دامین

بعضى از کلمات به همراه یک دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. یکى از این کلمات عملگر site: است. این کلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث میشود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

یا شانس یا اقبال!!

دکمه "I'm Feeling Lucky" شما را مستقیما به اولین صفحه وبى که گوگل براى چستجوى شما برگردانده است میبرد. در این حالت شما نتایج دیگر حاصل آمده از جستجوى خود را دیگر نمیبینید. این حالت معمولا در زمانى استفاده میشود که شما عجله داشته و فقط نتیجه بدست آمده براى شما مهم است.
براى مثال، براى جستجوى وب سایت دانشگاه Stanfors، کلمه Stanford را در فیلد جستجو وارد کرده و برروى دکمه "I'm Feeling Lucky" کلیک کنید. سپس گوگل شما را مستقیما به وب سایت رسمى این دانشگاه در آدرس www.stanford.edu میبرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید